Marit Nilssen
Daglig leder, aut. regnskapsfører

Marit@forretningsregnskap.no

Hilde Aune
Regnskapsfører

Hilde@forretningsregnskap.no

Anne Marit Roppestad
Regnskapsfører

Anne@forretningsregnskap.no

Vibeke Wallem
Regnskapsmedarbeider

vibeke@forretningsregnskap.no